มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ (รุ่นที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าววันที่: 08 ก.พ. 2559   |    หมวดหมู่: ข่าววิชาการ

 
 
กำหนดการปัจฉิมนิเทศ  (รุ่นที่ 9)  ประจำปีการศึกษา 2558
 
 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
กำหนดการปัจฉิมนิเทศ  (รุ่นที่ 9)  ประจำปีการศึกษา 2558
วันเสาร์ที่ 13   กุมภาพันธ์   2559
ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

เวลา    09.00 น. – 12.00 น.  
ตลาดนัดแรงงาน (Job Fair) บริเวณโถงล่าง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
วัดชุดครุยวิทยฐานะ ชั้น 5 ห้อง 1503
                                                    
12.30 น.  

นิสิตรายงานตัว  ชั้น 5 ห้อง 1503

13.00 น.
  ชม VD ทัศน์
13.30 น.  
วิทยากรบรรยายในหัวข้อหัวข้อ  “ลักษณะของบัณฑิตที่นายจ้าง
พึงประสงค์และชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัย”

โดย   คุณธาดา  เศวตศิลา  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านธุรกิจ
การศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)     
15.00  น.   พบท่านอธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
15.30 น.   พบผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร M.B.A., M.P.A. และ M. Ed.
       
       
   

หมายเหตุ  ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  กลุ่มการเรียนปกติ,
ค่ำและเสาร์-อาทิตย์ ภาคเรียนที่  2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา /2558          

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.