มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ให้กับนิสิตที่จะออกฝึกสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

ข่าววันที่: 18 ต.ค. 2560   |    หมวดหมู่: ข่าววิชาการ

 
 
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ให้กับนิสิตที่จะออกฝึกสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
 
 

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ให้กับนิสิตที่จะออกฝึกสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โดย ผศ.ดร.อรุณี สำเภาทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวเปิดการอบรมและให้โอวาทกับนิสิต ในการนี้ได้มีวิทยาการจากสถานประกอบการ คุณวิชชุพันธ์ จันทร์มณี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด มาบรรยายให้ความรู้กับนิสิตก่อนออกฝึกปฏิบัติงานจริง
  
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.