มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

ขอแสดงความยินดี สำหรับบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ

ข่าววันที่: 23 พ.ย. 2560   |    หมวดหมู่: ข่าววิชาการ

 
 
ขอแสดงความยินดี สำหรับบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ
 
 

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 60 เวลา 09.00 – 17.00 น. ในโอกาสวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 40 ปี สำหรับบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้รับ 3 รางวัล ดังนี้ 1.กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ระดับผู้บริหาร 1 รางวัล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร อ่วมมีเพียร 2.กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ระดับผู้บริหาร 1 รางวัล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณีน์ อินฟ้าแสง 3.กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม ระดับผู้บริหาร 1 รางวัล ได้แก่ นางสุปราณี หลักคำ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพ

  

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.