มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ให้กับนิสิตจีนภาคปกติรหัส 60

ข่าววันที่: 25 พ.ย. 2560   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ให้กับนิสิตจีนภาคปกติรหัส 60
 
 

          เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ให้กับนิสิตจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์พี่น้องนิสิตไทยและนิสิตจีนกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการจับคู่บัดดี้ การเล่นเกมส์ ทานอาหารว่างและบายศรีสู่ขวัญ


 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.