มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

ราชพฤกษ์นิทรรศน์ "โลกธุรกิจไทยในยุค 4.0"

ข่าววันที่: 01 ธ.ค. 2560   |    หมวดหมู่: ข่าววิชาการ

 
 
ราชพฤกษ์นิทรรศน์
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ยินดีต้อนรับนักเรียน เข้าสู่งาน ราชพฤกษ์นิทรรศน์ "โลกธุรกิจไทยในยุค 4.0" ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถรับชมนิทรรศการของคณะสาขาวิชาต่างๆ พร้อมร่วมเล่นกิจกรรมลุ่นรับของรางวัลได้ตลอดงาน
 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภายในงานจะมีการแนะแนวและแนะนำสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน และทรรศการผลงานต่างๆ ของนิสิตรุ่นพี่ในสาขาวิชา ประกอบด้วย
- นิทรรศการหลักสูตรและผลงานนิสิต
- โซนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ
- โซนสาธิตการปฏิบัติการ Network และ Com. Tecnology
- เกมทางวิชาการ
 
 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
ภายในงานจะมีการแนะแนวและแนะนำสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน และทรรศการผลงานต่างๆ ของนิสิตรุ่นพี่ในสาขาวิชา ประกอบด้วย
1. ห้องเรียน 4.0
- กิจกรรมแนะนำสาขาวิชา
- กิจกรรมเรียนออนไลน์ นวัตกรรมการเรียนการสอน
- กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินธุรกิจผ่านประสบการณ์จริง
2. นิสิตการจัดการ 4.0
- ร้านขายสินค้า 4.0
- ธุรกิจไทยยุค 4.0
- ความสามารถเด็กไทย 4.0
- เทคโนโลยียุค 4.0
 
 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ภายในงานจะมีการแนะแนวและแนะนำสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน และทรรศการผลงานต่างๆ ของนิสิตรุ่นพี่ในสาขาวิชา ประกอบด้วย
- แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในยุค 4.0
- หลักสูตรของวิชาโลจิสติกส์และแนะแนวอาชีพ
- มาตรฐานวิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์
- ผลงานนิสิตและศิษย์เก่า
 
 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ภายในงานจะมีการแนะแนวและแนะนำสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน และทรรศการผลงานต่างๆ ของนิสิตรุ่นพี่ในสาขาวิชา ประกอบด้วย
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
- จัดโชว์กิจกรรมทัวร์จำลองและการจัดโต๊ะอาหารแบบตะวันตก
- เส้นทางอาชีพในสายงานโรงแรม
- นำชมห้องปฏิบัติการ
- บรรยายการใช้ E-Tourism ในการท่องเที่ยว
- การเล่นเกมส์ และนันทนาการ
 
 

คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
ภายในงานจะมีการแนะแนวและแนะนำสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน และทรรศการผลงานต่างๆ ของนิสิตรุ่นพี่ในสาขาวิชา ประกอบด้วย
1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
2. ความก้าวหน้าด้านบัญชี ยุคไทยแลนด์ 4.0
3. เกมส์ (มีรางวัล)
- ตอบปัญหาด้านบัญชี
- เกมส์นันทนาการ
 
 

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ภายในงานจะมีการแนะแนวและแนะนำสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน และทรรศการผลงานต่างๆ ของนิสิตรุ่นพี่ในสาขาวิชา ประกอบด้วย
- กิจกรรมเช็คอินที่ Page ของคณะ 
- นิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแสดงผลงานนิสิต
- จัดแสดงภาพยนตร์สั้น ‘’คลิปวิดีโอ’’ ผลงานนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ 
- กิจกรรม ‘’ผู้ประกาศข่าวรุ่นเยาว์’’ เพื่อถ่ายทอดสดการออกอากาศ รายการข่าวผ่านช่อง

 


คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชุน 
ภายในงานจะมีการแนะแนวและแนะนำสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน และทรรศการผลงานต่างๆ ของนิสิตรุ่นพี่ในสาขาวิชา ประกอบด้วย
1. ปฏิบัติการนักการสาธารณสุขวิชาชีพเพื่อสุขภาพของปวงชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 (สาธิตการปฏิบัติการวิชาชีพ) 
- การวัดสัญญาณชีพ การเจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อดูระดับน้ำตาล
- การประเมินดัชนีมวลกาย
- การช่วยผู้ป่วยสำลักอาหาร ช่วยฟื้นคืนชีพ
- การสาธิตการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 
2. นันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์และกลุ่มนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ
 


คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในงานจะมีการแนะแนวและแนะนำสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน และนิทรรศการผลงานต่างๆ ของนิสิตรุ่นพี่ในสาขาวิชา ประกอบด้วย
1. นิทรรศการ IT กับ Thailand 4.0 จัดนิทรรศการเกี่ยวกับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงผลงานนิสิตหัวข้อ Thailand 4.0 จำนวน 43 ผลงาน
2. นิทรรศการ Interative กับรุ่นพี่ กิจกรรมนันทนาการในรูปแบบเกมส์ โดยมีของรางวัลให้กับน้องๆที่ร่วมงาน
 
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.