มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

การประกวดร้องเพลงไทยสากลในกิจกรรมวันราชพฤกษ์นิทรรศน์ ‘’โลกธุรกิจในยุค 4.0’’

ข่าววันที่: 01 ธ.ค. 2560   |    หมวดหมู่: ข่าววิชาการ

 
 
การประกวดร้องเพลงไทยสากลในกิจกรรมวันราชพฤกษ์นิทรรศน์ ‘’โลกธุรกิจในยุค 4.0’’
 
 


วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 การประกวดร้องเพลงไทยสากลในกิจกรรมวันราชพฤกษ์นิทรรศน์ ‘’โลกธุรกิจในยุค 4.0’’ ผลการประกวดการแข่งขัน มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ทักษพร แจ่มดวง
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ

 

 


รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายคเณศ์ จันทร์ราชา
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ


รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายกันตพัฒน์ รัชโน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน

 
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.