มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ข่าววันที่: 09 ม.ค. 2561   |    หมวดหมู่: ข่าววิชาการ

 
 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
 
 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนคณาจารย์ร่วมกับมหาวิทยาลัย Haikou University of Economics และมอบตำแหน่ง Guest Professor แด่ท่านผู้บริหารของมหาวิทยาลัย HaikouUniversity of Economics หลังพิธีลงนามความร่วมมือคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Haikou University of Economics เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องจัดเลี้ยงการโรงแรม อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.