มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

ประชุมพัฒนาหลักสูตร WiL (Work – integrated Learning) การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ข่าววันที่: 04 ก.พ. 2561   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ประชุมพัฒนาหลักสูตร WiL (Work – integrated Learning) การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
 
 

​สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับ บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมพัฒนาหลักสูตร WiL (Work – integrated Learning) การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้นิสิตมีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตที่แท้จริงของการทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา โดยมีอธิการบดีและคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย และ คณะผู้บริหารจากสถานประกอบการ เข้าร่วมประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา
 

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.