มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

ข่าววันที่: 10 ก.พ. 2561   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
 
 

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา  ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ที่อาจารย์ที่ปรึกษา


เอกสารที่ต้องส่ง
1.      ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (ที่มีลายเซ็นครบ 6 ข้อที่กำหนดไว้) ดาวน์โหลด
2.      ประวัตของนิสิต
3.      ใบตรวจสอบจบการศึกษา
4.      ใบแสดงผลการสอบ Exit Exam
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.