มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

กำหนดการวันพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าววันที่: 18 ก.พ. 2561   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
กำหนดการวันพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
 
 

  

กำหนดการวันพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์  โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา  ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561
---------------------------------
 

                        11.00 – 11.30น.            - ลงทะเบียนรายงานตัว
                        11.30 – 12.00 น.           - บัณฑิตตั้งแถวเช็คชื่อและตรวจเครื่องแต่งกาย
                        12.00 – 13.00 น.           - บัณฑิตเดินแถวเข้าห้องประชุมวายุภักษ์
                        13.00 – 14.30 น.           - บัณฑิตซ้อมในห้องประชุม
                        15.00 น.                       - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ                                                                                 เสด็จ โดยรถยนต์พระที่นั่ง ถึง ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ฯ

                                                           - เริ่มพิธีประทานปริญญาบัตร
                                                           - พิธีปัดพู่
                                                           - คณาจารย์แสดงความยินดีแก่บัณฑิต

 
***************************************

 
หมายเหตุ:  การคืนชุดครุยวิทยฐานะ

           1. คืนที่มหาวิทยาลัย : วันเสาร์ที่  24 มีนาคม 2561  เวลา 10.00 – 15.00 น. 
ณ โถงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

           2. คืนที่ร้านCongrate : วันจันทร์ที่ 26 – 31 มีนาคม 2561 ที่อยู่ ขนส่งพื้นที่ 2
ซอยสวนผัก โทร. 085-688-0688
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.