มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

ข่าววันที่: 10 เม.ย 2561   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
 
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2561 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เข้ารับรางวัล ผู้ปฎิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่น ในสถานศึกษา ประจำปี 2561 และขอแสดงความยินดีกับคุณชุติกาญจน์ ตันตยาคม ตัวแทนจาก สำนักข่าวทีนิวส์ จำกัด เข้ารับรางวัล สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น (โดย ม.ราชพฤกษ์ เป็นผู้ส่งเข้าประกวด) และนางสาวชมพูนุท ธนไวศยานุคุปต์ นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้ร่วมแข่งขันและนำเสนอผลงาน ในการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2561 โดยได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ ชื่อโครงงาน การผลิตสื่อภาพยนตร์สารคดี “การเริ่มเข้าสู่วงจรยาเสพติดและวิธีห่างไกลยาเสพติด ของเยาวชนพลังโจ๋ ในจังหวัดแพร่” ให้กับสถาบันรามจิตติ

 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.