มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Rajapruk university www.rpu.ac.th
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ

ข่าววันที่: 04 ธ.ค. 2555   |    หมวดหมู่: ข่าววิชาการ

 
 
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ
 
 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ได้ทำความร่วมมือ MOU สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) โดยท่านอธิการบดีวิทยาลัยราชพฤกษ์และท่านเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อร่วมกันพัฒนาวิจัยของประเทศไทยและการพัฒนาบุคลากรของชาติ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 55

รูปภาพเพิ่มเติม
 
 

 ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
สำนักประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
รับรองมาตรฐาน สมศ.
เอกสารรับรองต่างๆ
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
 
อื่นๆ
รายชื่อนิสิตต่างชาติ
เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
Logout อินเตอร์เน็ต

 

 
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.